Prindi
Kategooria: Vastused koolituste käigus tekkinud küsimustele

Kuidas vabaneda valgustite asünkroonsusest Osrami TouchDim skeemis?

Osrami TouchDim skeemis on ilma kordistita DALI Repeater lubatud kasutada vaid kuni 6 DALI ballasti. Kui siiski on valgustuse juhtimisel tekkinud asünkroonsus, mil valgustuse juhtimisel osad valgustid timmerdavad end üles ja osad alla, tuleb käituda järgmiselt:

1. Pikk vajutus impulsslülitile (üle 0,5 sekundi) - kõik valgustid lülituvad sisse;

2. Lühike vajutus impulsslülitile (alla 0,5 sekundi) - kõik valgustid lülituvad välja;

3. Pikk vajutus impulsslülitile (üle 0,5 sekundi) - kõik valgustid lülituvad sisse ja timmerduvad;

4. Kiire topeltvajutus impulsslülitile - salvestab vajadusel timmeri määrangu

Nende nelja järjestikuse tegevuse tulemusena on valgustid taas sünkroonsed. Pea meeles: pikk-lühike-pikk-topeltvajutus impulsslülitil. Osrami soovituse kohaselt peaks üle 6 ballasti korral kasutama DALI Repeaterit (kordisti, võimendi), mille järele võib ühendada TouchDim skeemi juba kuni 64 ballasti.