Oleme harjunud, et eri valdkondade probleemülesandeid lahendavad oma ala spetsialistid. Nii on õige, kuid millegipärast on igas valdkonnas nn soss-seppi, kel puuduvad reaalsed teadmised. Sama lugu on ka valgustuse alal. Enamasti reguleerivad tehnilisi lahendusi seadused, määrused ja standardid. Projektide seletuskirja lisatakse nendest võimalikult pikk nimekiri, kuid projekti sisse vaadates tundub, et nende sisust ei ole tegijail aimugi. Iga projekti tulemus on nii hea, kui hästi on püstitatud tellijapoolne lähteülesanne ja kui kompetentsed oma alal on selle täideviijad alates projekteerijatest kuni lõppehitajateni välja.
Kvaliteetne projekt saab alguse korralikust lähteülesandest. Paraku kipuvad need olema kas napisõnalised või mitmest erinevast projektist kokkukirjutatud nn copy-paste meetodil, kus osa nõudeid on üksteisele lausa vastukäivad.

Aprilli lõpus oli võimalik osa saada Delta-E Inseneribüroo poolt korraldatud Siteco tehase külastusest, mis allakirjutanu jaoks oli juba kolmas kord. Eestiski müüakse ja paigaldatakse Siteco valgusteid objektidele, mille omanikud hindavad kvaliteeti ja valgustite pikka eluiga. Seda kõike tagavad kvaliteetsete materjalide valik, hea tootedisain ja tootmistingimused. Kui tehaste külastused on alati olnud ekskursiooni põnevaim osa, siis seekord tuli selles heas mõttes veidi pettuda – robotite abil toodetavad protsessid olid enne juba steriilsuse tagamiseks klaaskambrites, kuid nüüd olid need klaaskambrid saanud endale ümber veel vaheseinad, mille taha külastajaid ei lubata. Seda kõike on tehtud selleks, et kvaliteet juhuslike olude tõttu ei kannataks. Tehasekülastuse parim osa oli laborid, kus valgusteid testitakse vastavalt kõikidele kehtivatele standarditele, sh vajadusel ka erinevate keemiliste materjalide vastupidavusele.

Arenenud maades töötab üks viiendik inimestest öösiti. Nende hulgas on meedikuid, päästeteenistujaid, politsei-, transpordi-, meelelahutus-, juhtimiskeskuste jt töötajaid. Vahetustega töötajad, kes töötavad ka öösiti, on kindlasti märganud oma elukvaliteedi langust – pinnapealne uni, pidev väsimus, ärritutakse sageli jne. Kuna teema puudutab viiendikku töötajaist, siis on teadlased otsinud aastaid lahendusi, kuidas ka nende töötajate töökeskkonda ja elukvaliteeti parandada. Käesolevas artiklis vaatleme ainult valgustusega seotud teemasid, kuid tuleb teada, et valgustus on sellest ainult üks osa, samas väga tähtis osa.
Vahetustega töötajate jaoks peetakse parimaks vahetuse pikkuseks 12 tundi, sest siis satub öisele ajale nädalas vaid kaks öist vahetust ja ka vigu tehakse tunduvalt vähem.

Valgustusprojektides tuuakse seletuskirjas välja loetelu erinevatest standarditest, mida projekteerides on järgitud, kuid projekti sisse vaadates on selge, et vastavate standardite sisuga ei ole sageli isegi mitte tutvutud. Eriti oluline on standardeid ja lähteülesannet järgida hooldeteguri arvutamisel. Liiga kõrge hooldeteguri kasutamine projekteerimisel tähendab tellijale projektikohase lahenduse väljaehitamisel teatud aastateks reaalsuses seda, et juba mõne aasta pärast saavutatakse arvutuslik tulemus ning lubatud aastate arv jääb saavutamata.
2021. aastal anti välja uus valgustuse sisetöökohtade standard EVS-EN 12464-1:2021, mis hakkas kehtima 16. septembrist 2021. Kehtivas standardis pööratakse märksa enam tähelepanu ruumis viibijate heaolule. Kuigi WELL standardi nõudeid inimeste tervise ja produktiivsuse hüvanguks Euroopa standardites veel ei käsitleta, on kehtiv standard juba tunduvalt põhjalikum võrreldes eelmisega. Antud artiklis peatuksin ainult mõnel teemal, mille kohta võib erinevaid valgustuslahendusi läbi vaadates öelda, et projekteerija ei ole standardi nõuetega tegelikult kursis.

Euroopas kehtiva sisetöökohtade valgustuse standardi EVS-EN 12464-1 kohaselt peab kontorites, raviasutustes, koolides jms kohtades silme ees olema silindriline valgustustihedus vähemalt 150 lx. Valgustusprojektides keskendutakse valdavalt tööpinnale jõudvale valgustustihedusele ning jäetakse silindriline valgustustihedus ja räigus üldse arvutamata. Kui melanoopilist valgustustihedust või CS väärtust saab mõõta vaid spetsiaalse mõõteriistaga, siis silindrilise valgustustiheduse mõõtmiseks piisab luksmeetrist. Samas ei taga 150-luksine silindriline valgustustihedus sugugi inimese päevarütmi toomist.

Kontakt

Tallinn, 12614, Harju maakond

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
+372 5119 708

Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ
Reg.kood 11731729

Külastajaid

Meil on lehel 32 külalist ja 0 liiget

TTIB-st

Nüüdisaegne valgustustehnika areneb pidevalt, luues uute valgustusalaste tehnoloogiate ja juhtimisviiside kasutamisega võimaluse energiasäästuks. Leedtehnoloogia kiire areng nõuab pidevat kursisolekut uute teadmiste rakendamise valdkonnas ning orienteerumist väga erineva kvaliteediga toodete hankimisel. Valguse ja valgustuse mõju tervisele ja töövõimekusele on seni alahinnatud. Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ tegevusalaks on valgustustehnika valdkond pakkudes turvatunnet oma valgustusalaste otsuste langetamisel.